Zaak- en bedrijfsschade

Moet men zich tevreden stellen met de waarborgen die door de verzekeringsmaatschappijen worden aangeboden voor de bescherming van eigendommen of is er ruimte voor onderhandeling?

Wist u dat 67% van de bedrijven die het slachtoffer zijn geworden van een groot schadegeval binnen de 5 jaar na dit voorval verdwijnen hoewel ze hun gebouwen correct verzekerd hadden? Waarom en hoe een dergelijke ramp vermeden kan worden, maakt deel uit van de know-how die Willis Towers Watson graag tot uw beschikking stelt.

Wenst u zich in het buitenland te vestigen, hangt een essentieel gedeelte van uw productie af van één bepaalde leverancier of wordt een groot deel van uw productie voornamelijk aan één klant geleverd, hoe kunt u zich beschermen tegen de gevolgen van brand of ontploffing in de gebouwen van deze strategische partners? Willis Towers Watson beschikt over zowel nationale als internationale ervaring op dat vlak en kan u dankzij haar wereldwijd netwerk van vestigingen ook actief ondersteunen mocht een schadegeval zich voordoen in het buitenland.

Willis Towers Watson zal u het bewijs leveren dat de markt niet alleen bereid is om zeer interessante budgettaire alternatieven aan te reiken, maar ook nieuwe kwalitatieve ontwikkelingen voor te stellen voor wat betreft de draagwijdte van de waarborgen, de beperking van de uitsluitingen of nog de uitmuntendheid en snelheid van de dienstlevering wanneer een schadegeval zich voordoet.

Willis Towers Watson zal er op toezien dat de overeenkomst die tussen u en uw verzekeraars afgesloten wordt in het kader van een verzekeringspolis op maat al deze voordelen voor u inhoudt.

In het bijzonder voor nieuwe risico’s, zoals cyberrisico’s, is het advies van een ervaren internationale makelaar zoals Willis Towers Watson onontbeerlijk. De bescherming van het privéleven en de intellectuele eigendom leggen bedrijven immers nieuwe verplichtingen op om zowel privéinformatie als bedrijfsgegevens te vrijwaren. De gevolgen van een inbraak in uw informaticanetwerk (hacking), diefstal van gegevens, afpersing… resulteren in winstderving en bedrijfsschade, kosten van gegevensherstel, boetes, gerechtelijk vervolg enz. Deze gevolgen kunnen via dekkingen op maat verzekerd worden en zijn het onderwerp van onderhandelingen waarin Willis Towers Watson u advies kan verstrekken.

Willis Towers Watson zal u ook bijstaan met het ontwikkelen van een adequaat crisisbeheer en bijhorend communicatieplan.

Om uw eigendommen en uw omzet te beschermen, levert Willis Towers Watson betrouwbare oplossingen aan haar klanten met de beste marktvoorwaarden, bijdragen en waarborgen.

Heeft u een vraag?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen

of maak een afpraak met één van onze vestigingen:

kaart België