Student Insurance Program (SIP)

Het Student Insurance Program, kortweg SIP, biedt een complete dekking tegen ziekte en ongevallen voor buitenlandse studenten in België en voor Belgische studenten die in het buitenland stage gaan lopen. Niet alleen studenten, maar ook wetenschappers, personeelsleden, de echtgeno(o)t(e) en de kinderen kunnen gedekt worden. Ook schade aan derden (BA Familiale) alsook huurdersaansprakelijkheid en inboedel/bagage zijn in het SIP verzekerd!

Het SIP dekt medische kosten zonder maximumbedrag en zonder vrijstelling ofwel vanaf de eerste Euro ofwel als aanvulling op de mutualiteitsdekking, aan u de keuze! Ook overige geneeskundige kosten zoals bijvoorbeeld spoedeisende tandheelkundige verzorging zijn gedekt. Er is tevens een kapitaal bij Overlijden en Blijvende Invaliditeit na ongeval voorzien. Optioneel kan er een annulatieverzekering voorzien worden en kunnen tevens bepaalde gevaarlijke sporten gedekt worden.

Het SIP is een reisverzekering in samenwerking met de gereputeerde bijstandsverzekeraar “Eurocross Assistance” die volgende prestaties levert binnen het SIP:

 • Repatriëring of sanitair transport: reële kosten (= ongelimiteerd)
 • Vroegtijdige terugkeer in geval van overlijden van een verwante: reële kosten (= ongelimiteerd)
 • Opsturen van geneesmiddelen: reële kosten (= ongelimiteerd)
 • Opsporings- en reddingskosten: reële kosten (= ongelimiteerd)
 • Telecommunicatiekosten: € 125
 • Bijstand in geval van verlies of diefstal van reisdocumenten: reële kosten (= ongelimiteerd)
 • Repatriëring van het stoffelijk overschot: € 7.500
 • Rechtsbijstand: € 5.000
 • Transport- en verblijfskosten van 2 familieleden in geval van ernstige ziekte of bij levensgevaar van de verzekerde: € 7.500

De SIP-premie bedraagt:

 • SIP integraal: € 1,28/dag
 • SIP mutualiteitsaanvulling: € 0,77/dag
 • Optie wintersport, duiken, speleologie: € 0,16/dag
 • Optie annulatieverzekering: € 42/persoon
 • Administratiekosten: € 7,50/persoon

Premies zijn 9,25% verzekeringstaksen inbegrepen, minimumpremie per polis: € 50

Heeft u een vraag?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen

of maak een afpraak met één van onze vestigingen:

kaart België