Aansprakelijkheid Bestuurders

Een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering behoedt u als ondernemer voor potentieel zware financiële gevolgen.

Het kan ook u overkomen!

Steeds meer Bestuurders van Belgische NV’s en BVBA’s sluiten Bestuurdersaan-sprakelijkheidsverzekeringen af en gelijk hebben ze! Bestuurders zijn nog steeds van mening dat klachten waarbij ze persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld slechts zelden voorkomen in België. Niets blijkt minder waar! Ieder jaar worden bij de Belgische Rechtbanken talloze vorderingen ingediend tegen Bestuurders. Hierna vindt u enkele treffende voorbeelden:

De directrice van een rusthuis had de activiteiten van het rusthuis uitgebreid met een intern restaurant zonder evenwel de statuten aan te passen. Zij heeft zich moeten verdedigen tegen een klacht van een naburig restauranthouder op grond van oneerlijke concurrentie.

Vordering van de curator waarbij een Bestuurder persoonlijk aansprakelijk werd gesteld voor een faillissement. De Bestuurder was verantwoordelijk voor verschillende NV’s en BVBA’s, maar had zich schuldig gemaakt aan wanbeheer: het niet regelmatig functioneren van de sociale en boekhoudkundige vennootschapsorganen, achteloos beheer van de debiteurenadministratie, slecht management van de maatschappelijke fondsen (foutieve af- of overboekingen of zonder tegenprestatie), vervroegde terugbetaling van bankkredieten waarvoor de verweerder zich persoonlijk garant had gesteld, niet-betaling van basisleveringen zoals gas en elektriciteit enz. De rechter oordeelde dat deze feiten het faillissement van de vennootschap tot gevolg hadden en veroordeelde de Bestuurder tot het betalen van het totaal van de vorderingen.

Twee arbeiders op een werf van een bouwbedrijf zijn zwaargewond nadat de bodem van een bekistingsplatform instort. Verschillende mensen worden ondervraagd. De Bestuurders zijn persoonlijk betrokken in de zaak.

Een bedrijf dat gespecialiseerd is in de fiscale begeleiding van ondernemingen roept één van haar Bestuurders ter verantwoording voor het aanwerven van overwegend jonge en onervaren consultants om de loonkosten te drukken.

De CEO van een industrieel bedrijf wordt ter verantwoording geroepen door een bestuurlijke overheid voor het lozen van verschillende soorten chemisch afval in een rivier langsheen de industriële site.

We mogen dus stellen dat – zelfs in België – Bestuurders zichzelf en hun persoonlijk vermogen moeten beschermen en vrijwaren. Een Bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering kan hierin een oplossing bieden.

Heeft u een vraag?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen

of maak een afpraak met één van onze vestigingen:

kaart België