Inkomensbescherming

Een verzekering gewaarborgd inkomen biedt, naast de wettelijke uitkering via het ziekenfonds, bescherming tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Kunt u niet meer werken door ziekte of ongeval, dan betaalt uw verzekering u maandelijks een vervangingsinkomen uit.