Nouvelles

Cette rubrique vous informe sur les nouveautés et l’actualité en matière de gestion personnalisée des risques :

Vastgoed schenken wordt goedkoper

Source : De Tijd | 6 juin 2015

In Vlaanderen moet vanaf 1 juli veel minder belasting worden betaald op de schenking van vastgoed. Dat is goed nieuws voor wie aan zijn (klein)kinderen schenkt. En een ware revolutie voor wie geen kroost heeft.

Of het nu een gezinswoning, een tweede verblijf of een investeringspand is, vastgoed is altijd een beetje een blok aan het been geweest in een vermogensplanning. In tegenstelling tot cash kan het niet belastingvrij worden geschonken. Op een schenking van vastgoed moet u altijd schenkbelasting (de nieuwe naam voor schenkingsrechten) betalen. Tot nog toe was die belasting torenhoog, zeker als u schonk aan iemand met een beperkte of geen familieband. De tarieven konden oplopen tot 80 procent. Het gevolg was dat schenken vaak geen optie was: het was fiscaal voordeliger het vastgoed te laten vererven en erfbelasting te betalen.

Als het Vlaams Parlement het ontwerpdecreet goedkeurt, verlaagt de Vlaamse overheid vanaf 1 juli de tarieven van de schenkbelasting op vastgoed. Maar het ziet ernaar uit dat de tariefverlaging veel mensen over de streep zal trekken om vastgoed te schenken. 'Nu al zijn heel wat mensen informatie aan het inwinnen over de aangekondigde tariefverlaging', zegt notaris Bart Van Opstal. 'Meer zelfs, in veel notariskantoren zitten schenkingsdossiers in de pijplijn die na 1 juli worden gerealiseerd.' De lagere tarieven gelden voor schenkingsakten die vanaf 1 juli bij de notaris worden verleden.

Nouveau mode de calcul des cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs indépendants

Source : www.socialsecurity.be | 1 janvier 2015

Depuis le 1er janvier 2015, le mode de calcul des cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs indépendants sera adapté en profondeur. Les cotisations d’une année déterminée seront alors calculées, à quelques exceptions près, sur la base des revenus professionnels d’indépendant de cette même année. Auparavant, les cotisations sociales étaient calculées sur la base des revenus de la troisième année précédant celle pour laquelle elles étaient dues.

Suite à cette réforme, le calcul des cotisations sociales sera réalisé en deux phases :

  • Dans l’année de cotisation même, une cotisation provisoire est perçue sur la base des revenus professionnels d’indépendant d’il y a trois ans.
  • Une fois que les revenus professionnels de l’année de cotisation même auront été fixés et communiqués par l’administration fiscale, la caisse d’assurances sociales effectue un décompte final des cotisations sociales sur la base des revenus professionnels de cette année de cotisation.

Lire plus